TKP HEADLINE

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 


   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกำแพงแสน ตั้งอยู่ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนชาวไทย อ่านเพิ่มเติม

ฝรั่งกิมจู สร้างรายได้อาชีพเสริมอีกหนึ่งผลไม้มีวิตามินซีสูง

 


สวนฝรั่งกิมจู ตั้งอยู่หมู่บ้านวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่จำนวน 4 ไร่ ชายหนุ่มลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเกษตร ใช้เวลาว่างช่วงเช้าก่อนไปทำงาน และใช้เวลาหลังเลิกงาน สวมบทเป็นเกษตรกรปลูกฝรั่งกิมจูสร้างรายได้ ด้วยความมุ่งมั่นอยากหารายได้เสริมในระหว่างทำงานประจำ อ่านเพิ่มเติม

สวนอินทผลัมลุงเบี้ยว วังน้ำเขียว

 


สวนอินทผลัมลุงเบี้ยว วังน้ำเขียว เป็นสวนผสมผสานที่ปลูกพืช ผัก ร่วมกับต้นอินทผลัม ตั้งอยู่ในหมู่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ จำนวน 12 ไร่ ปลูกแบบไร้สารเคมี เริ่มแรกปลูกดอกมะลิ ต่อมาหันมาปลูกต้นอินทผลัมร่วมด้วย เมื่อ พ.ศ. 2560 ปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บาฮี จนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

“คนจักสาน” นายสมพงษ์ ทองเงิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 


    นายสมพงษ์ ทองเงิน (ชื่อเล่น พงษ์) อายุ 62 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลบางวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เบอร์โทรติดต่อ 086-1722286 สถานภาพสมรสกับนางส้มเทศ ทองเงิน การศึกษา ประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดยมีประวัติผลงาน คุณงามความดี การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน และอื่น ๆ อย่างมากมาย อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรม ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดใหม่สุคนธาราม

 


   งานวันอัฏฐมีบูชา (การบูชาในดิถีที่ 8) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วัดใหม่สุคนธารามตลอดจนประชาชนชาวตำบล วัดละมุดและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธของคนไทยในชุมชน อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก


    พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 เพื่อระลึกถึงหลวงปู่บุญ หรือ ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายก โดยมีการจัดแสดงสิ่งของทั้งหมด 3 ชั้น พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก จัดแสดงเรื่องราวโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ อ่านเพิ่มเติม 

วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 


  วัดใหม่สุปดิษฐาราม เป็นชื่อเรียกทางราชการ ชาวบ้านทั่วไปเรียกวัดใหม่ ส่วนชื่อเดิมคือวัดใหม่ริมจวน เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในขณะนั้น (พุทธศักราช 2438) ทรงจัดการปกครองประเทศเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยพระยามหาเทพ (บุตร บุญยรัตพันธ์) ดำรงตำแหน่ง ข้าหลวงมณฑลนครชัยศรีเป็นคนแรก อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครปฐม. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand